Press room

Informacje prasowe

31 marca 2010, 17:45

Umowa finalna podpisana: Amica sprzedała dwa zakłady

31 marca została podpisana umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmująca dwa zakłady: fabrykę pralek i fabrykę lodówek. Podpisanie wiążącej umowy było możliwe bowiem zostały spełnione warunki zawieszające określone w treści przedwstępnej umowy sprzedaży, zawartej w dniu 22 grudnia 2009 roku. Obie firmy podpisały także umowę na dostawę przez Samsunga pralek i lodówek na rzecz Amiki. 

Zgodnie z podpisaną umową, Amica sprzedała Samsungowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą produkcję pralek i lodówek. Część przedsiębiorstwa, o której mowa obejmuje między innymi następujące składniki: nieruchomości gruntowe i budynki, linie produkcyjne, majątek ruchomy i narzędzia produkcyjne. Pracownicy zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostali, zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy, przeniesieni do firmy Samsung.

Łączna cena sprzedaży płatna wynosi 204.500.000 złotych. Kwota ta zostanie powiększona o koszt surowców, części i zapasów produkcji w toku niezbędnych dla produkcji i dostawy pralek i lodówek. Ich koszt został ustalony na 15.813.173 złote.

Łącznie z umową sprzedaży fabryk podpisano umowę dotyczącą produkcji i dostarczania przez Samsunga lodówek i pralek na rzecz Amiki. Dlatego oferta produktowa Amiki pozostaje niezmieniona. W związku z tym zmiana ta będzie zupełnie niezauważalna dla partnerów handlowych Amiki, także pod kątem realizacji zamówień. Właśnie dlatego wszyscy konsumenci ufający produktom marki Amica i ceniący ich walory użytkowe i estetyczne nadal będą mogli bez ograniczeń z nich korzystać.

 

 

Poleć komunikat prasowy