Press room

Informacje prasowe

26 maja 2010, 21:47

Ekologia coraz bardziej doceniana

Ponad 35,8 % polskich firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw objętych badaniem przeprowadzonym z inicjatywy Amiki Wronki SA jest świadomych swego wpływu na środowisko naturalne, redukując potencjalne zagrożenia nawet kosztem wolniej rosnących zysków. Z drugiej strony prawie 28 % z nich nie bierze tego pod uwagę twierdząc, że głównym celem firmy jest właśnie zysk. Sytuacja jest więc dość wyrównana.

Generalnie z ekologią w polskich firmach nie jest źle. Jej po prostu nikt nie zauważa lub też jest traktowana wybiórczo. Spójrzmy. Związane z ochroną środowiska działania, na co dzień podejmowane przez przedsiębiorców to głównie segregacja odpadów. Wskazuje na nią aż 32,8% respondentów. Jednak już tylko 18,3% oszczędza wodę, 12,6 % efektywnie gospodaruje energią elektryczną a 10,1% cieplną.

Raport Amiki pokazuje, że nasze firmy dbają o środowisko. Nie jest to jednak aktywność zbyt wysoka. Tak popularne w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych systemy certyfikacji ekologicznej, stanowiące dziś o wartości i wizerunku podmiotu są przez krajowe firmy zupełnie niedoceniane. Z badań wynika bowiem, iż zdecydowana większość, bo aż 80 % polskich przedsiębiorców przyznaje, że ich firma nie posiada żadnych certyfikatów związanych z ekologią. Tymczasem polscy producenci, którzy chcą eksportować swoje produkty i świadczyć swoje usługi na rynkach zagranicznych, powinni zdobywać takie atesty wzmacniając tym samym konkurencyjność. Są one popularne choćby w reprezentowanej przez Amikę branży AGD. Dość wspomnieć, że zarówno w tym jak i w ubiegłym roku spółka otrzymała wyróżnienie Marki Najbardziej Przyjaznej Środowisku Naturalnemu, przyznawane przez czytelników miesięcznika Przegląd Reader's Digest. Ekologia i Środowisko to nowa kategoria, która pojawiła się dopiero w roku 2009, tym więc przyjemniej odnotować, że Amica została w niej nagrodzona aż dwukrotnie.

Skoro dostrzegają ją konsumenci, należy stwierdzić, że ekologia przedsiębiorstw w Polsce ma duże szanse. Firmy same dostrzegają potrzebę edukacji oraz impulsów, które skłoniłyby je do zadbania o środowisko. Większość z nich wskazuje tu na ulgi podatkowe oraz zwiększanie świadomości ekologicznej poprzez organizację akcji edukacyjnych i kampanii społecznych a nawet na zmianę prawa tak, by brak zachowań proekologicznych był wykroczeniem. Te budujące, choć na razie odległe plany, pozwalają mieć nadzieję, że świadomość ekologiczna polskich firm będzie szybko rosła.

Analizując dane zawarte w raporcie dochodzimy do wniosku, że przedsiębiorstwo przyszłości to przedsiębiorstwo ekologiczne. Szereg impulsów napędzających ekologiczną machinę jest już przecież w zasięgu naszych przedsiębiorców a rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa tworzy klimat sprzyjający zastępowaniu przedsiębiorstw niemogących sprostać wyzwaniom otoczenia, podmiotami, dla których działania proekologiczne są koniecznością  i potrzebą.

 

Poleć komunikat prasowy